ป๊อกเด้ง เกมทำเงิน ที่ชาวไทยชื่นชอบ

ป๊อกเด้ง

ป๊อกเด้ง การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศไทย และ สังคมโลกเป็นสิ่งสำคัญ การที่บุคคลจะดำรงชีวิต อย่างมีความสุขได้ ก็ด้วยมีปัจจัยในการดำรงชีวิต ในสังคมอย่างพร้อมมูล มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัว หรือ วิตกกังวล มีอารมณ์มั่นคง มีความอดทน และ มีความสามารถต่อสู้อุปสรรคต่างๆได้ รวมทั้งยอมรับความเป็นจริงของชีวิตได้ ท่านที่มีความสุข จะสามารถประกอบกิจการงานของตน ให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก นอกจากเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ ประเทศชาติอีกด้วย ลองถามตัวท่านเองดูว่า ท่านมีเงินพอใช้ไหม เพราะเงินก็เป็นอีกสิ่ง ที่สามารถช่วยซื้อความสุขได้ ท่านใช้เวลากับเพื่อน และ ครอบครัวได้มากอย่างที่ควร หรือ ยัง ท่านรู้สึกมีชีวิตชีวาไหม เมื่อกลับถึงบ้านหลังเลิกงาน ท่านมีเวลาเพื่อร่วมทำกิจกรรม ที่ท่านเชื่อว่า มีคุณค่า หรือ ไม่ ถ้าท่านถูกปลดจากงาน ท่านจะเห็นว่าเป็นโอกาสอันดี หรือ ไม่ ท่านพอใจกับสิ่งที่ท่านได้สร้างให้โลกแล้ว หรือ ยัง ท่านไม่ได้มีปัญหาทางการเงินใช่ไหม งานที่ท่านทำอยู่สะท้อนถึงสิ่งที่ท่านให้คุณค่า หรือ ไม่ ท่านมีเงินเก็บพอจะใช้จ่ายเพื่อ ยังชีพตามปกติไปได้ อีกหกเดือน […]